1973 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 85,70
Toplam Sandık Sayısı :
3627
Milletvekili Sayısı:
26
Toplam Seçmen Sayısı :
786389
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
673954
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
641881
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
269,007
%41
13 - LİSTE
% 27
178,515
%27
8 - LİSTE
% 9
60,563
%9
2 - LİSTE
% 9
59,837
%9
2 - LİSTE
% 4
29,888
%4
1 - LİSTE
% 3
19,480
%3
0
% 1
10,603
%1
0
% 1
8,191
%1
0
% 0
5,797
%0
0


1973 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
55,251
%45
% 43
2,291
%43
% 39
5,047
%39
% 39
3,879
%39
% 49
3,112
%49
% 52
118,447
%52
% 30
4,731
%30
% 28
2,047
%28
% 41
3,076
%41
% 42
1,912
%42
% 33
5,054
%33
% 27
2,374
%27
% 31
3,490
%31
% 30
11,779
%30
% 35
4,644
%35
% 41
10,165
%41
% 37
4,824
%37
% 37
8,213
%37
% 35
6,720
%35
% 42
2,316
%42
% 40
22,476
%40

1973 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri