1973 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 75,88
Toplam Sandık Sayısı :
666
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
111904
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
84917
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
81656
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 21
17,219
%21
0
% 18
14,973
%18
1 - LİSTE
% 15
12,638
%15
1 - LİSTE
% 15
12,620
%15
1 - LİSTE
% 14
12,063
%14
1 - LİSTE
% 8
7,107
%8
0
% 6
5,036
%6
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 42
3,671
%42
% 31
4,349
%31
% 58
6,050
%58
% 35
1,870
%35
% 23
4,207
%23
% 54
6,708
%54
% 27
1,329
%27
% 59
5,150
%59

1973 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri