1973 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 59,90
Toplam Sandık Sayısı :
1031
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
247726
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
148396
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
140881
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
50,948
%36
3 - LİSTE
% 19
26,939
%19
2 - LİSTE
% 16
23,061
%16
1 - LİSTE
% 14
19,757
%14
1 - LİSTE
% 7
10,328
%7
0
% 5
7,374
%5
0
% 1
1,978
%1
0
% 0
496
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
3,834
%41
% 33
2,009
%33
% 43
4,225
%43
% 49
7,037
%49
% 35
6,439
%35
% 38
2,741
%38
% 25
7,747
%25
% 42
7,891
%42
% 42
5,183
%42
% 41
4,524
%41
% 31
1,631
%31

1973 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri