1973 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 69,86
Toplam Sandık Sayısı :
534
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
131319
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
91733
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
88210
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
28,856
%32
2 - LİSTE
% 28
25,293
%28
1 - LİSTE
% 22
19,504
%22
1 - LİSTE
% 10
9,062
%10
0
% 3
3,448
%3
0
% 1
1,444
%1
0
% 0
603
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
7,527
%40
% 36
1,814
%36
% 40
3,487
%40
% 49
4,800
%49
% 37
7,076
%37
% 35
9,182
%35
% 49
926
%49

1973 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri