1973 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1973
Katılım Oranı:
% 70,97
Toplam Sandık Sayısı :
1740
Milletvekili Sayısı:
13
Toplam Seçmen Sayısı :
471331
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
334512
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
321422
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861973 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
128,076
%39
6 - LİSTE
% 23
74,264
%23
3 - LİSTE
% 12
40,627
%12
2 - LİSTE
% 8
26,270
%8
1 - LİSTE
% 8
26,077
%8
1 - LİSTE
% 3
12,595
%3
0
% 3
9,650
%3
0
% 1
3,863
%1
0
% 0
0
%0
0


1973 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
4,712
%30
% 45
15,793
%45
% 31
1,948
%31
% 26
7,103
%26
% 27
4,307
%27
% 46
5,378
%46
% 31
10,497
%31
% 49
64,494
%49
% 29
7,594
%29
% 36
1,551
%36
% 34
1,644
%34
% 34
2,286
%34
% 34
1,876
%34

1973 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri