1969 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 73,43
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
320929
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
235649
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
219648
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
122,058
%55
6 - LİSTE
% 30
67,420
%30
3 - LİSTE
% 6
15,220
%6
0
% 2
4,638
%2
0
% 1
4,009
%1
0
% 1
3,329
%1
0
% 1
2,420
%1
0
% 0
554
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri