1969 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 72,24
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
61114
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
44148
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
42787
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 23
9,972
%23
1 - LİSTE
% 18
8,080
%18
1 - LİSTE
% 17
7,514
%17
0
% 16
7,187
%16
0
% 14
6,385
%14
0
% 6
2,969
%6
0
% 1
461
%1
0
% 0
219
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri