1969 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 59,19
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
282595
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
167274
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
161286
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
78,390
%48
5 - LİSTE
% 34
55,668
%34
4 - LİSTE
% 7
12,772
%7
0
% 3
5,522
%3
0
% 2
4,629
%2
0
% 1
2,666
%1
0
% 1
1,642
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri