1969 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,88
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
134651
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
87367
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
84398
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
40,970
%48
2 - LİSTE
% 24
20,897
%24
1 - LİSTE
% 20
17,030
%20
1 - LİSTE
% 4
3,378
%4
0
% 1
892
%1
0
% 0
750
%0
0
% 0
481
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri