1969 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 57,20
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
123245
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
70493
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
66727
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
24,817
%37
2 - LİSTE
% 26
17,972
%26
1 - LİSTE
% 20
13,547
%20
1 - LİSTE
% 5
3,908
%5
0
% 4
3,094
%4
0
% 3
2,475
%3
0
% 1
914
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri