1969 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 68,36
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
114988
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
78609
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
75896
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
19,225
%25
1 - LİSTE
% 24
18,363
%24
1 - LİSTE
% 18
14,069
%18
1 - LİSTE
% 15
11,839
%15
1 - LİSTE
% 14
11,082
%14
0
% 1
911
%1
0
% 0
407
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri