Mehmet Ali GÖKLÜ
AP - Adalet Partisi
 
Adalet Partisi 1969 Şanlıurfa Milletvekili
 


1969 Yılı Şanlıurfa İli AP Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri
Adalet Partisi
Adalet Partisi
Adalet Partisi
Adalet Partisi