1969 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 71,29
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
341281
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
243289
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
229454
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
114,073
%49
6 - LİSTE
% 36
84,191
%36
5 - LİSTE
% 3
7,852
%3
0
% 2
6,710
%2
0
% 2
4,677
%2
0
% 1
4,064
%1
0
% 1
3,973
%1
0
% 1
3,914
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri