1969 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,58
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
196665
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
127016
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
120124
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
64,263
%53
4 - LİSTE
% 28
34,240
%28
2 - LİSTE
% 4
5,561
%4
0
% 4
5,391
%4
0
% 3
4,115
%3
0
% 3
3,940
%3
0
% 1
1,825
%1
0
% 0
789
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri