1969 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 66,34
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
135032
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
89583
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
85864
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
45,396
%52
3 - LİSTE
% 29
24,979
%29
1 - LİSTE
% 9
7,779
%9
0
% 4
3,680
%4
0
% 3
2,722
%3
0
% 1
1,130
%1
0
% 0
179
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri