1969 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 63,11
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
243946
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
153952
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
143922
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
47,521
%33
4 - LİSTE
% 30
43,262
%30
4 - LİSTE
% 16
24,306
%16
0
% 7
10,510
%7
0
% 5
7,692
%5
0
% 3
5,070
%3
0
% 1
2,362
%1
0
% 1
1,824
%1
0
% 0
1,415
%0
0


1969 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri