1969 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,52
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
167381
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
104640
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
99072
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
45,520
%46
3 - LİSTE
% 25
24,853
%25
2 - LİSTE
% 10
10,061
%10
0
% 9
8,959
%9
0
% 5
5,416
%5
0
% 2
2,525
%2
0
% 1
1,583
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri