1969 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,04
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
94214
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
60338
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57324
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
30,639
%53
2 - LİSTE
% 19
11,422
%19
1 - LİSTE
% 19
11,117
%19
0
% 4
2,390
%4
0
% 1
1,058
%1
0
% 1
698
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri