1969 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 80,22
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
81289
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
65214
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
61826
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
30,440
%49
1 - LİSTE
% 16
10,419
%16
1 - LİSTE
% 14
8,814
%14
1 - LİSTE
% 10
6,368
%10
0
% 5
3,227
%5
0
% 3
2,282
%3
0
% 0
276
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri