1969 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,38
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
173263
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
113274
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
108932
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 56
61,482
%56
3 - LİSTE
% 29
32,340
%29
2 - LİSTE
% 8
8,983
%8
0
% 1
1,767
%1
0
% 1
1,766
%1
0
% 1
1,240
%1
0
% 0
823
%0
0
% 0
530
%0
0
% 0
1
%0
0


1969 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri