1969 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,29
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
360778
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
235543
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
226370
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 57
130,828
%57
8 - LİSTE
% 27
63,356
%27
3 - LİSTE
% 4
9,059
%4
0
% 3
6,916
%3
0
% 2
5,507
%2
0
% 2
5,334
%2
0
% 2
4,832
%2
0
% 0
538
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri