1969 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 61,34
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
204802
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125635
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118655
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 61
72,406
%61
5 - LİSTE
% 21
25,440
%21
1 - LİSTE
% 4
5,787
%4
0
% 3
4,623
%3
0
% 3
4,095
%3
0
% 2
3,552
%2
0
% 1
1,494
%1
0
% 1
1,208
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri