1969 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 60,34
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
16
Toplam Seçmen Sayısı :
514926
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
310721
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
290767
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 49
144,151
%49
9 - LİSTE
% 21
63,170
%21
4 - LİSTE
% 10
31,139
%10
2 - LİSTE
% 7
22,926
%7
1 - LİSTE
% 4
13,178
%4
0
% 3
8,726
%3
0
% 1
5,591
%1
0
% 0
1,886
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri