1969 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,38
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
160992
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
105250
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
100610
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
52,671
%52
3 - LİSTE
% 32
33,194
%32
1 - LİSTE
% 5
5,903
%5
0
% 3
3,543
%3
0
% 1
1,914
%1
0
% 1
1,389
%1
0
% 1
1,360
%1
0
% 0
424
%0
0
% 0
212
%0
0


1969 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri