1969 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,58
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
83899
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
54186
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
51672
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
21,075
%40
1 - LİSTE
% 28
14,493
%28
1 - LİSTE
% 23
11,934
%23
1 - LİSTE
% 3
1,725
%3
0
% 2
1,100
%2
0
% 1
965
%1
0
% 0
380
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri