1969 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,45
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
247970
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
159817
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
153577
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
74,107
%48
4 - LİSTE
% 24
37,825
%24
2 - LİSTE
% 19
30,020
%19
2 - LİSTE
% 2
4,550
%2
0
% 2
4,142
%2
0
% 1
2,933
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri