1969 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,99
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
219144
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
138033
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
130208
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
65,805
%50
4 - LİSTE
% 22
29,520
%22
1 - LİSTE
% 12
16,685
%12
1 - LİSTE
% 5
7,354
%5
0
% 5
6,696
%5
0
% 2
3,177
%2
0
% 0
971
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri