1969 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,61
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
251156
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
164788
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
157444
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
67,614
%42
5 - LİSTE
% 33
52,368
%33
4 - LİSTE
% 8
13,003
%8
0
% 5
9,142
%5
0
% 3
6,248
%3
0
% 2
3,804
%2
0
% 1
2,678
%1
0
% 1
2,587
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri