1969 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 63,13
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
198558
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
125356
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
119992
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
38,419
%32
3 - LİSTE
% 31
38,319
%31
1 - LİSTE
% 17
21,126
%17
2 - LİSTE
% 6
7,478
%6
0
% 4
5,946
%4
0
% 3
4,734
%3
0
% 1
2,230
%1
0
% 1
1,469
%1
0
% 0
289
%0
0


1969 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri