1969 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 63,53
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
18
Toplam Seçmen Sayısı :
632132
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
401581
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
387272
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 53
206,198
%53
11 - LİSTE
% 35
136,071
%35
7 - LİSTE
% 3
15,050
%3
0
% 2
11,085
%2
0
% 1
6,225
%1
0
% 1
4,319
%1
0
% 1
4,201
%1
0
% 0
2,482
%0
0
% 0
1,641
%0
0


1969 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri