1969 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 52,42
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
33
Toplam Seçmen Sayısı :
1195896
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
626836
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
600334
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 47
286,841
%47
17 - LİSTE
% 33
203,309
%33
12 - LİSTE
% 5
34,633
%5
2 - LİSTE
% 2
17,216
%2
1 - LİSTE
% 2
16,275
%2
1 - LİSTE
% 2
15,508
%2
0
% 2
13,882
%2
0
% 1
7,756
%1
0
% 0
4,914
%0
0


1969 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri