1969 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,65
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
125281
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
82253
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
79322
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 81
64,465
%81
4 - LİSTE
% 14
11,233
%14
0
% 2
1,954
%2
0
% 0
780
%0
0
% 0
451
%0
0
% 0
339
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri