1969 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,19
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
234177
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
150314
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
143798
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
69,183
%48
4 - LİSTE
% 30
44,155
%30
3 - LİSTE
% 6
8,893
%6
0
% 6
8,661
%6
0
% 5
7,562
%5
0
% 1
2,461
%1
0
% 1
1,715
%1
0
% 0
759
%0
0
% 0
409
%0
0


1969 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri