1969 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 66,46
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
216275
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
143729
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
137880
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
54,411
%39
3 - LİSTE
% 30
41,450
%30
3 - LİSTE
% 16
23,116
%16
1 - LİSTE
% 4
6,028
%4
0
% 3
5,033
%3
0
% 2
3,657
%2
0
% 2
2,974
%2
0
% 0
629
%0
0
% 0
582
%0
0


1969 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri