1969 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 74,63
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
1
Toplam Seçmen Sayısı :
38391
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
28651
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
27971
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
10,339
%37
1 - LİSTE
% 33
9,467
%34
0
% 27
7,750
%27
0
% 0
154
%0
0
% 0
68
%0
0
% 0
65
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri