1969 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,54
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
124459
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
81576
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
78096
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 37
29,095
%37
2 - LİSTE
% 30
23,897
%30
2 - LİSTE
% 17
13,618
%17
0
% 9
7,571
%9
0
% 2
1,991
%2
0
% 1
1,204
%1
0
% 0
720
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri