1969 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 64,47
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
193051
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
124469
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
118609
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 40
47,480
%40
4 - LİSTE
% 23
27,581
%23
2 - LİSTE
% 17
21,169
%17
0
% 5
6,696
%5
0
% 5
6,516
%5
0
% 3
4,114
%3
0
% 2
2,709
%2
0
% 1
1,984
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri