1969 Yılı Erzurum Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 66,68
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
273195
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
182167
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
175277
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Erzurum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
97,622
%55
7 - LİSTE
% 21
38,529
%21
2 - LİSTE
% 7
13,018
%7
0
% 6
12,177
%6
0
% 3
6,146
%3
0
% 2
4,398
%2
0
% 1
3,387
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Erzurum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Erzurum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri