1969 Yılı Edirne Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 63,23
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
140646
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
88933
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
85757
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Edirne İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
43,544
%50
3 - LİSTE
% 32
28,140
%32
1 - LİSTE
% 5
4,850
%5
0
% 5
4,347
%5
0
% 3
2,824
%3
0
% 1
1,372
%1
0
% 0
706
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Edirne İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Edirne İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri