1969 Yılı Diyarbakır Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,59
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
201474
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
126097
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
121003
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Diyarbakır İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
42,934
%35
4 - LİSTE
% 26
31,947
%26
2 - LİSTE
% 16
19,801
%16
1 - LİSTE
% 7
9,592
%7
0
% 7
8,825
%7
0
% 3
3,654
%3
0
% 2
3,330
%2
0
% 0
920
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Diyarbakır İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Diyarbakır İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri