1969 Yılı Denizli Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 60,02
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
230767
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
138506
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
131480
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Denizli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
72,377
%55
5 - LİSTE
% 29
38,607
%29
2 - LİSTE
% 7
9,337
%7
0
% 3
4,228
%3
0
% 2
3,028
%2
0
% 1
1,524
%1
0
% 0
1,115
%0
0
% 0
757
%0
0
% 0
507
%0
0


1969 Yılı Denizli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Denizli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri