1969 Yılı Çorum Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,28
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
236050
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
147011
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
138550
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Çorum İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 46
64,550
%46
5 - LİSTE
% 17
24,540
%17
1 - LİSTE
% 16
23,392
%16
1 - LİSTE
% 6
8,482
%6
0
% 4
6,821
%4
0
% 3
5,368
%3
0
% 2
3,367
%2
0
% 0
1,061
%0
0
% 0
969
%0
0


1969 Yılı Çorum İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Çorum İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri