1969 Yılı Çankırı Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 67,02
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
115357
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
77314
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
71886
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Çankırı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 52
37,903
%52
3 - LİSTE
% 15
10,974
%15
1 - LİSTE
% 9
6,775
%9
0
% 8
6,084
%8
0
% 5
4,168
%5
0
% 4
3,582
%4
0
% 1
1,341
%1
0
% 1
1,059
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Çankırı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Çankırı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri