1969 Yılı Çanakkale Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 68,96
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
182983
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
126186
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
121441
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Çanakkale İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
70,625
%58
4 - LİSTE
% 26
32,745
%26
1 - LİSTE
% 4
5,771
%4
0
% 3
4,521
%3
0
% 3
3,740
%3
0
% 2
2,706
%2
0
% 1
1,333
%1
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Çanakkale İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Çanakkale İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri