1969 Yılı Bursa Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 65,62
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
11
Toplam Seçmen Sayısı :
406469
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
266725
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
254524
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Bursa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 64
163,706
%64
8 - LİSTE
% 24
63,515
%24
3 - LİSTE
% 3
8,986
%3
0
% 2
7,261
%2
0
% 2
5,382
%2
0
% 1
3,488
%1
0
% 0
1,334
%0
0
% 0
852
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Bursa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bursa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri