1969 Yılı Burdur Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 57,47
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
96888
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
55686
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
53140
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Burdur İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 50
26,586
%50
2 - LİSTE
% 28
15,161
%28
1 - LİSTE
% 13
7,091
%13
0
% 3
1,965
%3
0
% 1
979
%1
0
% 1
920
%1
0
% 0
438
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Burdur İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Burdur İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri