1969 Yılı Bolu Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 68,95
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
189458
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
130625
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
123577
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Bolu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
71,796
%58
4 - LİSTE
% 24
30,060
%24
1 - LİSTE
% 5
6,421
%5
0
% 3
3,815
%3
0
% 2
3,186
%2
0
% 2
3,137
%2
0
% 2
3,020
%2
0
% 1
2,142
%1
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Bolu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bolu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri