1969 Yılı Bitlis Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 78,47
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
58228
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
45689
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
44355
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Bitlis İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
18,607
%41
1 - LİSTE
% 32
14,295
%32
1 - LİSTE
% 23
10,357
%23
0
% 1
750
%1
0
% 0
346
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Bitlis İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bitlis İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri