1969 Yılı Bingöl Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 78,90
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
64136
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
50602
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
49230
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Bingöl İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
20,741
%42
1 - LİSTE
% 22
11,067
%22
1 - LİSTE
% 14
7,014
%14
0
% 12
6,024
%12
0
% 7
3,464
%7
0
% 1
778
%1
0
% 0
142
%0
0
% 0
0
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Bingöl İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bingöl İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri