1969 Yılı Bilecik Seçim Sonuçları

Yıl :
1969
Katılım Oranı:
% 62,18
Toplam Sandık Sayısı :
1286
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
73309
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
45586
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
43840
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
3052
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861969 Yılı Bilecik İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 55
24,264
%55
1 - LİSTE
% 32
14,066
%32
1 - LİSTE
% 4
2,064
%4
0
% 4
2,020
%4
0
% 1
592
%1
0
% 1
481
%1
0
% 0
209
%0
0
% 0
144
%0
0
% 0
0
%0
0


1969 Yılı Bilecik İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik

1969 Yılı Bilecik İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri